راهنمای ارسال گزارش نظارت شهرداری

برای ارسال گزارش نظارت شهرداری در نرم افزار گزارش نظارت ساختمان (ساگنس) ابتدا شما بعنوان مهندس ناظر می بایست وارد حساب کاربری شده و بر روی ایجاد گزارش جدید کلیک کنید. نکته: در صورتیکه شما مهندس ناظر معماری و یا سازه هستید. پیش از ارسال اولین گزارش نظارت می بایست برای یک بار تصویر کروکی […]

راهنمای ارسال گزارش نظارت شهرداری بیشتر بخوانید »