ساگنس - سامانه گزارش نظارت شهرداری

نرم افزار گزارش نظارت شهرداری

ساگنس یک نرم افزار تحت وب گزارش نظارت مرحله ای ساختمان برای شهرداری است. که ارسال و بررسی گزارش نظارت مرحله ای ساختمان را در یک محیط فرایندی انعطاف پذیری فراهم می سازد.

در سامانه گزارش نظارت ساختمان (ساگنس) مهندس ناظر به لیست تمامی پروژه های خود دسترسی داشته و گزارش نظارت هر مرحله در بخش های مرتبط نظیر (معماری، سازه، برق و مکانیک) را بصورت فرایندی جهت شروع گردش کار بررسی گزارش به شهرداری ارسال می کند.

برای مشاهده سامانه گزارش نظارت نسخه نظام مهندسی کلیک کنید

نرم افزار گزارش نظارت شهرداری​

چک لیست الکترونیکی رشته ها

گردش کار فرایندی گزارش

اطلاع رسانی پیامکی

مدیریت ناظرین پروژه

ساماندهی اصولی اطلاعات

خروجی گزارش بصورت PDF

قابلیت فایل و تصاویر گزارش

صدور گواهی پایان کار

چک لیست کاملا الکترونیکی​

چک لیست کاملا الکترونیکی

چک لیست بصورت کاملا الکترونیکی توسط ناظر تکمیل می گردد، و این به شهرداری این امکان را می دهد که آمار و گزارش گیری را براحتی اجرایی نماید.

چک لیست ها مبتنی بر نوع اسکلت ساختمان و نوع گزارش اعم از معماری، سازه، مکانیک و برق برای ناظر جهت تکمیل نمایش داده می شود.

با الکترونیکی بودن چک لیست، شهرداری می تواند آیتم دلخواه کنترلی را  به چک لیست اضافه / ویرایش نموده تا ناظر در هنگام تکمیل، آن را وارد نماید.

مدیریت گزارش

توضیحات ناظر / شهرداری

ناظر در هنگام پر کردن چک لیست نظارت، امکان وارد نمودن توضیحات تکمیلی بوده و پس از ارسال به شهرداری، کارشناس شهرداری توضیحات و نظر شهرداری را بر روی گزارش درج می نماید.

ضمائم

ناظر امکان ضمیمه کردن تصاویر و فایل مرتبط با گزارش را دارد.

تاریخچه تغییر وضعیت گزارش

تمامی تغییر وضعیت های گزارش در هنگام گردش کار با ثبت زمان، وضعیت و کاربر مرتبط و هچنین ثبت توضیحات مرتبط ثبت می شود.

صفحه مدیریت گزارش نظارت
خروجی PDF گزارش

خروجی PDF گزارش

قابلیت دریافت نسخه PDF  گزارش  حاوی اطلاعات  کامل گزاش

 • مشخصات ملک
 • مشخصات گزارش
 • چک لیست
 • شماره گزارش
 • تاریخ گزارش
 • توضیحات ناظر
 • توضیحات شهرداری
 • تصویر کروکی
 • مهر شده توسط ناظر و شهرداری
 • مشخصات طبقات
 • و …

ارجاع پروژه به پلیس ساختمان

قابلیت ارجاع ملک به واحد پلیس ساختمان

 • پلیس ساختمان هم از طریق حساب کاربری خود در سامانه، و هم از طریق پیامک مطلع می شود.
 • پیامک اطلاع ارسال به ناظر
 • پیامک اطلاع رسانی به مالک
قابلیت مکاتبات​

قابلیت مکاتبات

یک بخش بسیار مهم و کاربردی در سامانه گزارش نظارت ساختمان (ساگنس) قابلیت مکاتبات فی مابین شهرداری و ناظر است.

از این بخش به روش تیکتینگ موضوعی از جانب مهندس ناظر و یا  شهرداری ایجاد شده و پیام ها و فایل ها تبادل می شود.

لازم به ذکر است که با هر بار پاسخ به پیام، یک پیامک به مهندس ناظر جهت اطلاع ارسال میگردد.

سایر قابلیت ها و امکانات

 • ارتباط با سازمان نظام مهندسی جهت دریافت اطلاعات پروژه های جدید بصورت خودکار
 • ارتباط با سیستم های متنوع شهرداری جهت درج گزارش ها بصورت خودکار بر روی ملک
 • قابلیت ورود دو مرحله برای کاربران با پیامک
 • دریافت نسخه PDF مهر شده و تایید شده پایان کار توسط ناظرین بصورت تکی و یکجا