سامانه گزارش نظارت نظام مهندسی

سامانه گزارش نظارت ساختمان نظام مهندسی

ساگن یک نرم افزار تحت وب گزارش نظارت مرحله ای ساختمان در سازمان نظام مهندسی است. که ارسال و بررسی گزارش نظارت مرحله ای ساختمان را در یک محیط فرایندی بسیار انعطاف پذیری را فراهم می سازد.

در سامانه گزارش نظارت ساختمان (ساگن) مهندس ناظر به لیست تمامی پروژه های خود دسترسی داشته و گزارش نظارت هر مرحله در بخش های مرتبط نظیر (معماری، سازه، برق و مکانیک) را بصورت فرایندی جهت شروع گردش کار بررسی گزارش به واحد های مختلف به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال می کند.

برای مشاهده سامانه گزارش نظارت نسخه شهرداری کلیک کنید

سامانه گزارش نظارت ساختمان
امکانات و قابلیت های متنوع و انعطاف پذیر سامانه گزارش نظارت ساختمان

امکانات و قابلیت های متنوع و انعطاف پذیر

امکانات متنوع نظیر دسترسی به نقشه های پروژه بصورت الکترونیکی در کارتابل مهندس ناظر تا رصد لحظه ای گردش کار و بررسی توسط واحد های مختلف نظیر کارشناس فنی، کارشناسان و نمایندگی های شهرها و شهرستان ها، واحد امور مالی و غیره تنها بخشی از امکانات منحصربفرد در سامانه گزارش نظارت ساختمان ساگن است.

نقشه های ساختمان در کارتابل مهندس ناظر

یکی از قابلیت های قدرتمند سامانه گزارش نظارت ساختمان (ساگن) یکپارچه بودن و ارتباط با سامانه کنترل نقشه ساختمان (راکنا) است. به این صورت که نقشه های یک پروژه ساختمانی پس از طی مراحل بررسی و تایید نهایی، در کارتابل مهندس ناظر قابل مشاهده خواهند بود، و مهندس ناظر در هر مکان و هر زمان از طریق کامپیوتر و یا موبایل به نقشه ها دسترسی خواهد داشت.

گردش کار در نرم افزار کنترل نقشه ساختمان

گردش کار انعطاف پذیر در بررسی گزارش نظارت

امکان تعیین گردش کار مورد نظر بر اساس واحدهای بررسی کننده گزارش نظارت