آموزش راهمام

ثبت نام دانش آموز و پرداخت از حساب اعتباری توسط مدیر شعبه

یک امکان خوب برای مدیران شعب جهت کاهش مراجعه به درگاه بانکی در هنگام ثبت نام و پرداخت شهریه، استفاده از حساب اعتباری است. به این معنی که مدیر شعبه به میزان دلخواه موجودی خود را افزایش داده سپس اقدام به ثبت نام دانش آموز نمایید. تا از موجودی خود در حساب کاربری کسر شود. …

ثبت نام دانش آموز و پرداخت از حساب اعتباری توسط مدیر شعبه ادامه »

ثبت نام قسطی دانش آموز در راهمام

برای ثبت نام قسطی دانش آموز باید قبل از ثبت نام استثنا تعریف شود.برای تعریف استثنا از قسمت مدیریت مالی ،استثناء پرداخت را انتخاب کرده و روی افزودن استثناء جدید کلیک می کنیم.برای تعریف مابقی اقساط از اقسمت مدیریت مالی،اقساط را انتخاب کرده و روی افزودن قسط کلیک می کنیم.

انتقال ثبت نام دانش آموز در راهمام

انتقال ثبت نام دانش آموز توسط مدیر سیستم و مدیر شعبه صورت می پذیرد.برای انجام این کار باید از پنل سمت راست مدیریت آموزشی و بعد انتقال دانش آموز را انتخاب نمایید.

ایجاد و مدیریت اخبار و مطالب وب سایت در راهمام

قرار دادن اخبار و مطالب در وب سایت توسط مدیر سیستم امکان پذیر است.جهت انجام این کار مدیر بعد از log in شدن از پنل وب سایت و بعد نوشته ها (اخبار و مطالب) را انتخاب و اقدام به ایجاد و ویرایش نوشته ها می کند.

ایجاد و مدیریت صفحات وب سایت در راهمام

ایجاد صفحات در وب سایت توسط مدیر سیستم امکان پذیر است.جهت انجام این کار مدیر بعد از log in شدن از پنل وب سایت و بعد صفحات را انتخاب و اقدام به ایجاد و ویرایش صفحات می کند

مدیریت صفحه نخست و ستون کنار وب سایت در راهمام

تنظیمات صفحه نخست و ستون کنار در وب سایت توسط مدیر سیستم امکان پذیر است.جهت انجام این کار مدیر بعد از log in شدن از پنل سمت راست وب سایت و بعد تنظیمات را انتخاب و محتویات صفحات شاخص و ستون سمت راست را انتخاب می کند.

مدیریت منوی وب سایت در راهمام

مدیریت منو در وب سایت توسط مدیر سیستم امکان پذیر است.جهت انجام این کار مدیر بعد از log in شدن از پنل سمت راست وب سایت و بعد مدیریت منو را انتخاب و اقدام به ایجاد منو می کند.

قراردادن عنوان برای جلسات ضبط شده کلاس مجازی در راهمام

با توجه به اینکه پس از ضبط جلسه کلاس مجازی، جلسه ضبط شده فاقد عنوان است. برای قراردادن عنوان برای جلسات ضبط شده کلاس مجازی مراحل زیر را دنبال نمایید: وارد بخش کلاس ها شوید. و کلاس را در حالت ویرایش باز کنید. وارد بخش جلسات ضبط شده کلاس شوید. هر ردیف ضبط شده، دارای یک دکمه ویرایش است. …

قراردادن عنوان برای جلسات ضبط شده کلاس مجازی در راهمام ادامه »